تاریخچه

تارخچه ای از ...

تاریخچه

تارخچه ای از ...

87528405985126528310.jpg

میخواهیم با هم تاریخچه چیز های مختلف را بررسی کنیم

تاریخچه تسبیح

شنبه, ۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱ ق.ظ

در ایران سیاست پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و حتی از مدل "تسبیح‌گردانی" چهره‌های سیاسی هم نباید غافل بود!

اما برای اینکه از این مطلب نفعی هم نصیبمان شده باشد بد نیست نگاهی جامع به تسبیح و تاریخچه و انواع آن بیندازیم "

جناب علی اکبر علایی در این رابطه پژوهشی ارزنده انجام داده اند که با هم مرور می کنیم "تَسبیح مجموعه‌ای از مهره‌هایی گِرد از گل پخته یا سنگ‌های رنگین است که به رشته می‌کشند تا بدان شمار سبحان‌گویی و دیگر ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد و یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد.

تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، فیروزه، عقیق و خُماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آنرا نقره‌کوب نیز می‌نمایند.

مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد. به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند.

به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.

  واژه‌شناسی

تسبیح بمعنی «سبحان الله» یا سبحان الله گفتن است چون تکبیر که الله اکبر و تحمید که الحمدالله گفتن است. و آنچه اکنون به تسبیح مشهور شده سُبحه است که منظور از آن مهره‌هاییست که عدد تسبیح را با آن می‌شمارند و کاربرد واژه تسبیح در معنی مهره‌های به رشته کشیده برای شمارش عدد تسبیحات و تحمیدات و تکبیرات از غلط‌های مصطلح فارسی به حساب می‌آید که در اثر رواج و کاربرد زیاد، استعمال آن به معنی سبحه مجاز گشته‌است. چنانکه در ابیات زیر از شاعران ایرانی و عرب از تسبیح معنای امروزی استنباط می‌شود.قائم مقام ثانی گوید:
زاهد چه بلائی تو که این دانه تسبیح         از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد


صائب تبریزی گوید:
منه زنهار دل بر مهلت صد ساله دنیا         که آخر می‌شود چندان که یک تسبیح گردانی


حافظ گوید:
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار         دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود


ابو نواس شاعر معروف عرب گوید: «التسابیح فی ذراعی و المصحف….» و در این بیت کلمه تسابیح جمع تسبیح به همین معنی استعمال شده‌است

افسانه پیدایش تسبیح و پیشینه آن

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30147.jpeg
یک تسبیح صددانه از جنس سنگ عقیق سرخ با تقسیم‌های (آخوندک) ۳۳تایی.

تسبیح در ادیان دیگر

قطع نظر از اینکه تسبیح را بشر آغازین بصورت طوق و به منظور زینت از مهره‌های مختلف بکار می‌برده، بطور کلی تسبیح از دوران مسیحیت پیدا شده و مسیحیان تسبیح‌های طویلی را که از انتهای آن صلیب می‌آویختند به گردن می‌آویختند. استفاده تسبیح در ابتدا حکم زینت را داشته و برای جنس دانه‌های این تسبیح از همه چیز استفاده می‌کرده‌اند که اغلب آنها شیشه‌ای بوده بعدها کشیش‌های نستورین که در شرق می‌زیستند از آن برای ذکر اوراد استفاده کردند


http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30149.jpeg

و بعضی از کاتولیکها نیز بهمین منظور آنرا بکار می‌بردند. اما پروتستانها هیچوقت بدین شکل از تسبیح استفاده نکردند و حتی استعمال آنرا بدان منظور منفور می‌دانند زیرا می‌گویند در کتاب خدا راجع بآن اشاره‌ای نرفته و بطور کلی کسانی را که از تسبیح به منظور دینی استفاده می‌کردند نکوهیده و به اوهام‌پرستی و خرافات متهم کرده‌اند. زیرا بر این باورند که عیسی تقلید و اوهام‌پرستی را منع می‌کند و کاربرد تسبیح و امثالهم را از احکام مردم حساب می‌کند نه از احکام خدا. «آنگاه که کاتبان و فریسیان اورشلیم نزد عیسی آمده گفتند، چرا شاگردان تو از تقلید مشایخ تجاوز می‌نمایند، او در جواب گفت، شما نیز به تقلید خویش از حکم خدا چرا تجاوز می‌کنید سپس عبادت را عبث می‌کنند زیرا که احکام مردم را به منزلهٔ فرائض تعلیم می‌دهند.».

تقسیم‌بندی کلی تسبیح

برای دانستن انواع و اقسام تسبیح باید تقسیم‌بندی‌های درباره آن به ترتیب زیر انجام داد:

الف - تقسیم‌بندی از لحاظ ساختار.

ب - تقسیم‌بندی از لحاظ تعداد دانه.

ج - تقسیم‌بندی از لحاظ طرز ساخت و کارکرد.

د - تقسیم‌بندی از لحاظ نوع جنس دانه.

هـ - تقسیم‌بندی از لحاظ کشورهای سازنده.

و - تقسیم‌بندی از لحاظ شکل دانه.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30139.jpeg http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30140.jpeg

شکل 1 : مقایسه دوسر تسبیح که یکی دو منگوله ای و دیگری یک منگوله ای است

شکل2 : یک عدد تسبیح 34 تائی نقره کوب با عدسک های کروی و ریز

 

الف - تقسیم بندی از لحاظ ساختمان

 سر تسبیح که منگوله ایست و اغلب برای زینت در تسبیح های گران قیمت با منجوق هایی از جنس خود  تسبیح و یا گاهگاهی از سنگ های قیمتی بافته می شود و خود منگوله نیزاکثراً زربفت می باشد بر مرغوبیت تسبیح می افزاید. سر تسبیح ها اصولاً یک منگولیست ولی گاهی سر تسبیح های گران قیمت می باشد می توان یافت و در این نوع سر تسبیح های دو منگوله از یکرشته منشعب می شود. (شکل1)


2ـ شیخک ها عموماً از جنس خود دانه های تسبیح میباشند و در هر تسبیحی شیخک به کار میبرند و تسبیح های دو شیخکی بندرت یافت می شود. ساختمان شیخک ها از دانه های خود تسبیح به مراتب بزرگترند ، و اخیراً نیز ابتکاراتی در ساختن شیخک های تسبیح های جدید به کار می برند و عدسی های بسیار کوچک محدب و ذره بینی با فیلمهای مثبت میکرونی که از اماکن مقدس برداشته شده در داخل شیخک کار می گذارند.

3ـ دانه ها ـ دانه های تسبیح که قسمت اصلی را تشکیل می دهند و تعداد و اقسام آن به تقسیم بندی احتیاج دارد که در قسمتهای بعدی به شرح آن می پردازیم.         

4 ـ عدسک ـ تعداد عدسکها دو تا می باشد و تسبیح را به سه قسمت اصلی تقسیم می کند و جنس آنها نیز از جنس خود دانه های تسبیح می باشد. عدسک ها که از اسمشان نیز بر می آید اکثراً به شکل دانه های عدس می باشند ولی در بعضی تسبیح ها به شکل خود دانه های تسبیح ولی بسیار ریز درست می کنند.(شکل2)

 

ب ـ تقسیم بندی از لحاظ تعداد دانه‌ها

1ـ تسیبح 25 دانه ای که به چهار یکه معروف است و اخیراً بسیار جنبه تفننی پیدا کرده و اغلب جنس دانه های آن از کائوچو و یا چوبهای سخت بوده و از لحاظ ساختمان نسبت به سایر تسبیح ها دانه های این نوع تسبیح درست تر میباشد.


 تسبیح سی و چهار دانه ای که تسبیح اصلی (تسبیح اولیه که برای شمارش 34 سبحان الله بکار میرفته) می باشد و اغلب جنس دانه های آن از گل قبرهای اماکن متبر که می باشد که با قالب گیری ساخته می شود.


3ـ تسبیح صد دانه ای که تسبیح فعلی است و بوسیله دو عدسک به سه قسمت تقسیم می شود. دو قسمت 33 دانه ایست که طرفین قسمت 34 دانه ای قرار دارد و معمولاً یک قسمت برای تحمید (حمد گفتن) و دیگری برای تهلیل (لا الله الا الله گفتن) یا تکبیر (الله اکبر گفتن) و قسمت وسط برای تسبیح (سبحان الله گفتن) بکار می رود.


4ـ تسبیح هزار دانه ای که به تسبیح ذکر معروف است و اهل ذکر و مخصوصاً دراویش از آن برای ذکر استفاده می کنند و استعمال آن دلیل کثرت زهد وتقوی میباشد چنانکه شیخ اجل فرماید:


ای طبل بلند بانگ و در باطن هیچ       بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیچ

روی طمع از خلق بپیچ ار مردی       تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ(نپیچ)

چنس دانه های این تسبیح نیز از جنس تسبیح های 100 دانه ای و 34 دانه ای می باشد.


ج ـ تقسیم بندی از لحاظ طرز ساخت


1ـ تراش و برش ـ در این نوع تسبیح سازی، دانه های تسبیح را به طرز تراش درست می کنند و عموماً از سنگ های قیمتی و گاهی از صدف و استخوان و چوب نیز برای این امر استفاده می کنند.

2ـ قالب گیری ، در این نوع تسبیح چنانکه گفته شد از خاک اماکن متبرکه و به طرز ریخته گری و قالب گیری دانه‌های تسبیح را درست می کنند.


د ـ تقسیم بندی از لحاظ نوع جنس


این قسمت نیز به دو قسمت دریایی و زمینی تقسیم می شود:

1ـ دریایی ـ مواد اولیه تسبیح های دریایی منشأ دریایی دارد و طرز ساختشان اکثراً به سبک تراشکاری است. تسبیح های دریایی نیز به سه قسمت عمده تقسیم می شود:


الف ـ سنگ ها – از سنگ های دریایی با تراشکاری دانه های تسبیح درست می کنند.


ب ـ گیاهان ـ از گیاهان دریایی مانند مرجانها و ستاره    

      دریایی بوسیله تراش تسبیح های نسبتاً گران قیمت تهیه می کنند و دیگر اینکه از مغز کشکولهای دراویش که منشأ دریایی دارد نیز تسبیح هایی می تراشند.


2ـ زمینی ـ تسبیح های زمینی همه منشأ زمینی دارند یعنی مواد اولیه دانه های آنها از مواد سطح زمین تشکیل می یابد. تسبیح های زمینی به چهار قسمت تقسیم می شوند :

الف ـ گیاهان ـ در قسمت گیاهان معمولاً از صمغ ها و رنگهای تسبیح های می سازند که به تسبیح های بلورین معروفند و دیگر از چوب درختانی سخت و خوشبو که رنگهای خوبی نیز دارند تسبیح های به سبک تراش ساخته اند و از یُسر که دانه های خوشبو دارد نیز می سازند.


ب – خاک وفلزات – چنانکه گفته شد بسبک ریخته گری از خاک تسبیح درست میکنند که معمولاً برای قرص بودن، به گل این تسبیحات براده های ریز فلزات را اضافه می کنند از خود فلزات نیز به سبک تراش و قالب گیری تسبیح هایی می ساخته اند.


ج – حیوانات زمینی – از استخوان حیوانات زمینی مانند عاج فیل و استخوان شتر تسبیح ها یی بسبک تراش درست می کرداند. و همچنین از شاخ بعضی از حیوانات مخصوصاً شاخ گوزن که گرانقیمت تر می باشد.


د – سنگها – از سنگهای قیمتی چون عقیق که یک قسمت کوارتز بی شکل و به رنگهای مختلف سرخ و آلبالوئی می باشد و از یشم که یک نوع کوارتز می باشد و به رنگهای سفید و کبود و سبز تیره یافت می شوند و از شبق نیز درست می کنند و از یاقوت  و زمرد نیز درست کرده اند و از یک نوع سنگ نیز هندیها تسبیح هایی درست کرده اند که به عین الهره (چشم گربه) معروفست.


هـ - تقسیم بندی از لحاظ کشورهای سازنده و شهرهایی که در آنجا تسبیح ساخته می شود با ذکر جنس و سبک هر یک


1 – ایران – شهرهای ایران که در آن تسبیح می سازند عبارتند از:


الف – کرمانشاه – در کرمانشاه تسبیح های گِلی خوب درست می کردند، این شهر از لحاظ به عمل آوردن گِل تسبیح سر آمد سایر شهرهای ایران بوده است.


ب – مشهد – در مشهد به علت اینکه شهر مقدسی است و زائرین بسیار دارد تسبیح سازی نسبت به سایر شهرها رواج بیشتری دارد ولی تسبیح های خوبی در آنجا درست نمی کنند زیرا دانه های ‌آن بعلت خوب بعمل نیاوردن گِل آن همه شکننده می باشند.


ج – جوین – در جوین تسبیح های بسیار عالی درست می کردند که به تسبیح های علیمرادی معروفند. در عباس آباد و سبزوار و بطور کلی در تمام شهر های استان مشهد تسبیح درست می کنند.


2 – کشورهای خارجی:


1 – آلمان – در آلمان تسبیح هایی از چوب سندل که درختی است سخت و در هند بسیار میروید و از صمغ یسرها درست می کردند.

تسبیح های صمغی را کهربایی می گفتند، چون اینگونه تسبیح ها در اثر مالش و گرداندن در دست، الکتریسیته مالشی در خود ذخیره می کردند و خاصیت جذب و دفع چیزهای بسیار سبک چون قطعه کاغذ و مخصوصاً کاه در آنها پیدا می شد از این جهت به تسبیح های کهربایی معروف شده و این نوع تسبیح ها نیز بر دو قسمند یک قسم که آتش گیرند و بآنها بارقه می گویند و نوع دیگر که آتشگیر نیست و بآب حیات موسومند.


2 – چین – در چین از حدید و نقره و طلا تسبیح هایی می ساختند و تسبیح های چینی اکثراً فلزی بوده و نوعی از آنها را حدید سینی (چینی) می گفتند و ضمناً در چین تسبیح های گلی (از رس چین) درست کرده و روی آنها مینا کاری می کردند که از لحاظ هنری ارزش بسیاری دارد. (شکل3) و از ابتکارات هنری چینیها به شمار می رود.


3- ترکیه – در استانبول تسبیح هایی درست می کردند که جنس آنها استخوانی بوده و تمام تسبیح های ساخت ترکیه به تسبیح های استخوانی معروفست و بسیار خوشتراش و گرانقیمت میباشد و اغلب از عاج و شاخ و شیر ماهی می تراشیدند.


4 – افغانستان – در افغانستان تسبیح های معروف شاه مقصودی درست میکردند (شکل4) که به تسبیح های پادزهری نیز معروف می باشد که برنگ سبز روشن است.

(و بدینجهت است که رنگهای سبز روشن را پادزهری گویند)، و چون جنس سنگهای این تسبیح طوری بوده که زهرکش بوده بدانجهت به تسبیح های پادزهری (ضدزهری) معروف گردیده اند.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30141.jpeg http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30142.jpeg http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30143.jpeg http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30144.jpeg http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30145.jpeg
شکل 3- تسبیح چینی مینا کاری شده سده13 هجری – موزه هنرهای تزئینی شکل4 : تسبیح شاه مقصودی ساخت افغانستان – موزه هنرهای تزئینی

شکل5 : تسبیح عقیق هندی که بسبک تراش ساخته شده – موزه هنرهای تزئینی

شکل 6: تسبیح نقره کوب درویشی با دانه های بزرگ – سده 14 هجری – موزه هنرهای تزئینی

شکل 7 : تسبیح صدفی موجدار – موزه هنرهای تزئینی


 

– هندوستان – در هندوستان اغلب تسبیح های چوبی درست می کردند و ساختن تسبیح از چوب از کارهای هندیان است و چون سندل و ‌آبنوس در هندوستان پرورش میافت این امر باعث گردید که هندیان از چوب های سندل و آبنوس تسبیح بسازند، گذشته از اینها در هندوستان تسبیح هایی از عقیق نیز می ساختند که بسیار خوش تراش بودند. (شکل5) و تسبیح های دیگری نیز درست می کرده اند که هفت مهره و دل ربا و دهنه فرنگ از آن جمله اند.


6 – یمن در تسبیح های عقیق بسیار عالی و خوشتراش می ساختند که به تسبیح های یمانی معروفند.


و - تقسیم بندی از لحاظ شکل دانه:


1- دوکی – دوکی‌ها عموماً بوسیله تراش درست میشوند.


2- خرمایی یا سنجدی – این نوع تسبیح ها دانه هایی بشکل دانه های سنجد یا خرما دارند و اغلب جنس آنها از چوب است و دانه های بسیار درشتی دارند.


3- کروی – کروی ها همیشه بسبک ریخته گری درست می شوند زیرا بشکل کره و مدور بسیار مشکل می‌باشند.

مرغوبیت – مرغوبیت تسبیح ها را می توان در جور بودن و یکدست بودن دانه‌ها خلاصه کرد. تسبیح های مرغوب شاه مقصود رنگ های یکنواخت دارند و نا مرغوب آنها دارای رگه و لکه می باشد.


در تسبیح های استخوانی که بسبک تراش درست می شوند مرغوبیتشان در تراش خوب و دانه های یک اندازه می باشد.


تسبیح های گلی و ریخته گری گران قیمت نیز به دو دسته معروف کار عبدالله و کار سید تقسیم می شوند که کار عبدالله را بعضی بهتر می دانند و مرغوبیت این تسبیح ها بستگی به دوام و قرص بودن دارد که بوسیله مخلوط کردن گل تسبیح با براده های بعضی فلزات (مخصوصاً در تسبیح های گلی گران قیمت از براده های طلا استفاده می کنند) و خوب بعمل ‌‌‌آوردن گل تأمین می گردد. تسبیح‌هایی هم هست که به تسبیح های نقره کوب معروفند و جنس دائه های مرغوب آنها از یسراست و بر روی این دانه‌ها از میخ های کوچک نقره برای زینت استفاده کرده‌اند (شکلهای 7 و 8) که مرغوبیت آنها بستگی به جنس نقره نیز دارد.  http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_30146.jpeg 

در این تسبیح گران قیمت بیش از 16 هزار دانه مروارید و یاقوت به کار رفته است. علاوه بر این تعداد مروارید و یاقوت، 99 قطعه بسیار ریز طلا نیز در این تسبیح بکار رفته است.

گفته می شود قرار است نام «تسبیح الرحمن» تحت عنوان گرانترین تسبیح جهان طی چند روز آیند وارد کتاب رکوردهای «گینس» شود.

این هنرمند لبنانی با استفاده از این 16 هزار مروارید و یاقوت، اسماء الله (نام های خداوند متعال) را نوشته است. ساخت این تسبیح بیش از دو سال زمان برده و تحقیقاتی علمی نیز پیش از ساخت آن انجام شده است.

 

«ناجی اوبا» طی اظهاراتی در این باره گفت: ما و یا کارشناسان جواهرات تاکنون نتوانسته ایم قیمتی واقعی برای «تسبیح الرحمن» تعیین کنیم زیرا این تسبیح علاوه بر ارزش نقدی و مالی آن، دارای ارزش معنوی بالایی نیز است. تنها سنگ های قیمتی که در آن به کار رفته بیش از نیم میلیون دلار هزینه در بر داشته است.

تیپ‌شناسی رجال سیاسی در ایران پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و شاید برای بسیاری از افراد خارجی که تازه وارد ایران می‌شوند، آشنایی با این موضوع کمی زمان لازم داشته باشد.منبع:http://www.yazdfarda.com


نظرات  (۱)

۰۷ تیر ۹۳ ، ۱۱:۵۴ سید علی غضنفری
 باسلام
وب خوب و پر محتوایی دارید.به من هم سر بزنید.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی